Home
B3 Classic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Tres Miniatures” (1993) 

Jorge García del Valle

 

”Diàlegs” (1996) 

Gualberto García.

 

“B3 Classic” (1996) 

Pablo Anglés

 

"Trío simfònic" (1997)  

David V. Johnstone

 

“Tres Proverbis” (1997) 

Martín Zalba

 

“Fantasia i Dança” (1997) 

David V. Johnstone

 

“Viatges de tardor” (1999) 

Martín Zalba

 

"Six Peces" (2002) 

Martín Zalba

 

"Fantasia" (2004) 

David V. Johnstone

 

 

B3 Classic con John McCabe en Londres